Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Behold Ålgårdbanen

Behold Ålgårdbanen

3. september 2019

Time-politikerne bør støtte Gjesdal og Sandnes i kampen for å beholde Ålgårdbanen, oppfordrer Naturvernforbundet i et brev til formannskapet.

Bane Nor har som kjent foreslått at Ålgårdbanen tas ut av jernbanenettet, dvs at banen blir uaktuell for gjenåpning. Vi har registrert at rådmannen i Time ber formannskapet om å støtte Bane Nors nedleggingsforslag. Vi håper formannskapet ikke følger rådmannens innstilling. 

Å stenge Ålgårdbanen vil gjøre det nærmest umulig å få til et høyverdig kollektivtilbud mellom Sandnes og Gjesdal i framtiden, og vil gjøre det betydelig vanskeligere å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken. 

Ålgårdbanen er ingen konkurrent til dobbeltsporet til Nærbø (Egersund). Skulle Ålgårdbanen i framtiden blir bygget i tillegg til dobbeltsporet på Jærbanen, vil passasjergrunnlaget på begge strekninger medføre en betydelig reduksjon av personbiltrafikken inn mot byområdene på Nord-Jæren. Det er ikke aktuelt å gjenåpne Ålgårdbanen før dobbeltsporet til Nærbø er fullført.

Å støtte nedleggelsen av Ålgårdbanen vil være svært usolidarisk overfor nabokommunene Sandnes og Gjesdal, som begge har ytret et sterkt ønske om gjenåpning av banen. Vi håper derfor at formannskapet i Time vil støtte at Ålgårdbanen forblir en del av det framtidige jernbanenettet.”

Forrige nyhet

Kraftfull protest mot Karmøyveg

5. juni 2019

Fylkesmannen i Rogaland stiller en lang rekke kritiske spørsmål til den planlagte omkjøringsvegen på Åkra som er planlagt gjennom verneverdig kystlynghei og viktige biotoper for flere rødlista fuglearter.

Neste nyhet

Vel blåst vindkraftdebatt!

3. september 2019

Opphold, solglimt, smilende politikere og 150 tilhørere. Hva mer kan vi be om? Vindkraftdebatten på Mostun torsdag kveld ble en suksess!