Velg en side

Våtmarksutstillingen på Mostun natursenter

Våtmarkene – myrer, gruntvannsområder og innsjøer – er svært produktive naturområder med en enormt rikt dyre- og planteliv. Men våtmarkene er samtidig  truet av ødeleggelse globalt, nasjonalt og lokalt. Mosvatnet er av Jærens rikeste våtmarker og trenger beskyttelse og vern om innsjøens økosystem skal fungere best mulig.

På Mostun natursenter har det kommet opp en våtmarksutstillingen som forteller om Mosvatnets rike naturmangfold og om våtmarkenes situasjon globalt og nasjonalt. Nedenfor kan du se pdf-er av plakatene i utstillingen.

Om du gikk glipp av et nummer eller to kan du lese dem her:

Nr. 3 – 2018

Nr. 2 – 2018 – mangler

Nr. 1 – 2018

Nr. 3 – 2017

Nr. 2 – 2017

Nr. 1 – 2017

Nr. 3 – 2016

Nr. 2 – 2016

Nr. 1 – 2016

Nr. 3 – 2015

Nr. 2 – 2015

Nr. 1 – 2015

Åpningstider Mostunkaféen

Søndager fra kl. 11.00 til 15.30

Mostun natursenter

Henrik Ibsens gate 59, 4021 Stavanger, Norge