Kraftfull protest mot Karmøyveg

Kraftfull protest mot Karmøyveg

HjemNyheteneKraftfull protest mot Karmøyveg Kraftfull protest mot Karmøyveg 5. juni 2019 Fylkesmannen i Rogaland stiller en lang rekke kritiske spørsmål til den planlagte omkjøringsvegen på Åkra som er planlagt gjennom verneverdig kystlynghei og viktige biotoper for...
La hubroen få leve!

La hubroen få leve!

HjemNyheteneLa hubroen få leve! La hubroen få leve! 22. mai 2019 Myndighetenes planer om å bygge en ny omkjøringsveg på Åkra i Karmøy kan få fatale konsekvenser for et svært produktivt hubropar som hekker i nærheten. Hubro er en sterkt truet art og må beskyttes fra...
La leppefisken få leve!

La leppefisken få leve!

HjemNyheteneLa leppefisken få leve! La leppefisken få leve! 8. mai 2019 Naturvernforbundet krever at all bruk av villfanget leppefisk og rognkjeks som avlusningsmiddel i oppdrettsbransjen blir forbudt. Omfanget av kommersielt fiske etter bergnebb, berggylt, grønngylt,...
– Det er nok nå!

– Det er nok nå!

HjemNyhetene– Det er nok nå! – Det er nok nå! 2. mai 2019 – Det er allerede gitt altfor mange konsesjoner til vindkraftverk i Rogaland. Nå må det være stopp, mener Naturvernforbundet i Rogaland, samlet til årsmøte mandag 29. april. Årsmøtet mener...
Hallgeir tar to nye år

Hallgeir tar to nye år

HjemNyheteneHallgeir tar to nye år Hallgeir tar to nye år 2. mai 2019 Hallgeir Langeland fortsetter som styreleder i fylkeslaget i to nye år. Han og resten av styret som stod på valg, ble gjenvalgt ved akklamasjon på årsmøtet 29. april. To nye år med Hallgeir...