Velkommen til våtmarkene på Jæren!

Her kan du bli med på spennende undervisningsopplegg, besøke utstillinger og lære om hvorfor våtmarkene er så viktige, både for fugler, dyr og mennesker. 

Ikke strup tilskudd til el-produksjon og solfangeranlegg!

30. juni 2020

Enovatilskuddet - det mest effektive virkemiddelet for å få en rask omlegging til bruk av solcelle- og solfangeranlegg i privathusholdninger - skal reduseres. Naturvernforbundet i Rogaland ber klima- og miljøministeren om å jobbe for å bevare og utvide tilskuddsordningen, heller enn å strupe den.  …

Rotevatn med klar tale om Karmøyvei

30. juni 2020

Sveinung Rotevatns klima- og miljødepartement krever miljøtunnel til 150- 200 millioner kroner og skroter hele den sørlige den av omkjøringsvegen på Åkra.…

Se nyhetsarkivet eller følg oss på Facebook for flere oppdateringer.

Mostun natursenter

Henrik Ibsens gate 59, 4021 Stavanger, Norge