Vi elsker naturen, men elsker naturen oss? | Bok for voksne /

kr 250 inkl. mva.

Stavanger Turistforenings årbok 2020.

I mer enn 100 år har Stavanger Turistforening jobbet for å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Verdien av urørt natur er blitt et tema som er større, viktigere og mer komplisert enn noen gang.

Derfor omhandler årboka 2020 viktigheten av å verne om naturverdier, men også med enda bredere perspektiv enn i tidligere utgaver.
I denne boka trekkes linjene fra det klassiske naturvernet, og over til paradokset vi står overfor som friluftsfolk og forbrukere.

Kategori:

Mostun natursenter

Henrik Ibsens gate 59, 4021 Stavanger, Norge