Sjøfugler | Bordbrikke /

kr 80 inkl. mva.

Lær å kjenne alle våre vanlige sjøfugler. Hele 31 sjøfuglarter er avbildet med norske og latinske navn.

Viser: Sothøne, Toppdykker, Krikkand, Kanadagås, Kvinand, Vipe, Storlom, Gråhegre, Toppand, Stokkand, Knoppsvane, Storspove, Taffeland, Svartterne, Strandsnipe, Siland, Gravand, Ærfugl, Laksand, Sandlo, Tjeld, Sildemåke, Makrellterne, Storskarv, Havelle, Hettemåke, Fiskemåke, Sjø-orre, Rødstilk, Gråmåke.

Morsom og lærerik gave for både barn og voksne.

20 på lager

Kategori:

Mostun natursenter

Henrik Ibsens gate 59, 4021 Stavanger, Norge