Bonden sin kulturmarksflora for Vestlandet | Bok for voksne /

kr 150 inkl. mva.

Dette er en oppslagsbok om ulike kulturmarker og en forholdsvis enkel beskrivelse av typiske arter.

Floraen er laget som en første introduksjon til kulturmarker og de planteartene man finner der. Forskeren håper bøkene vil føre til at flere bønder kan finne ut om de har verdifulle gamle kulturmarker på gården. Målgruppa er imidlertid også ansatte i landbruks- og miljøforvaltningen, lærere og andre interesserte.

Kategori:

Dette er en oppslagsbok om ulike kulturmarker og en forholdsvis enkel beskrivelse av typiske arter.
Floraen er laget som en første introduksjon til kulturmarker og de planteartene man finner der. Forskeren håper bøkene vil føre til at flere bønder kan finne ut om de har verdifulle gamle kulturmarker på gården. Målgruppa er imidlertid også ansatte i landbruks- og miljøforvaltningen, lærere og andre interesserte.

Mostun natursenter

Henrik Ibsens gate 59, 4021 Stavanger, Norge