Velg en side
Kråkesafari samlet hundrevis av deltakere på Mostun.Foto:Erlend Berne

Preikestolen nasjonalpark – ja takk!

Skal Preikestolen, Lysefjorden og heiestrøka innafor blir Rogaland første nasjonalpark? Naturvernforbundet i Rogaland mener at Preikestolsområdet fortjener status som nasjonalpark.

Humlesøndag på Mostun.Foto:Erlend Berne

Våren 2008 la forbundet fram sitt verneforslag sammen med en fagrapport som dokumenterer verneverdier av nasjonal og internasjonal klasse. Fylkesmannen i Rogaland har i en vurdering av verneforslaget (januar 2010) uttalt at området tilfredsstiller alle krav til nasjonalparkstatus.

Men det blir neppe nasjonalpark uten betydelig lokal støtte. Naturvernforbundet og Stavanger Turistforening jobber for å samle denne støtten.

Bli med du også!

Preikestolen – en nasjonalpark verdig

Rogaland er et av landets største utbyggingsfylker. Gjennom flere ti-år har det meste av vasskrafta blitt utbygd. Dette sammen med bygging av veger, kraftlinjer og hytteområder har redusert den inngrepsfrie naturen betydelig. Tapet av inngrepsfri natur ser ut til å fortsette med nye planer om vindkraftanlegg og små kraftverk.

Også i Jørpelandsheia med Preikestolen er det i dag flere tekniske inngrep i form av kraftbygginger og kraftlinjer. Naturvernforbundet mener det fortsatt er betydelige arealer som er uberørt eller lite berørt av inngrep. I sum er verneverdiene i området store – både av regional og nasjonal karakter. Vi mener derfor at området kvalifiserer til status som nasjonalpark.

Vi er kjent med flere nye planer for kraftutbygging som vil spise opp Jørpelandsheia med Preikestolen bit for bit. Det er derfor nå eller aldri.

Naturvernforbundet i Rogaland oppfordrer alle berørte parter om å støtte forslaget om Preikestolen nasjonalpark – NÅ!

Bondeungdomslaget drev kafe på Mostun fra 1932 til 1957.Foto:Byarkivet i Stavanger
Mostun, Tjensvollkrysset og Tjensvolltjernet fotografert i 1937.Foto:Byarkivet i Stavanger

Åpningstider Mostunkaféen

Søndager fra kl. 11.00 til 15.30

Mostun natursenter

Henrik Ibsens gate 59, 4021 Stavanger, Norge