Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Viktig naturvernseier i Strand

Viktig naturvernseier i Strand

1. september 2021

Naturvernforbundet i Strand har påvist en rekke feil og mangler ved driften av Dalen pukkverk ved Jørpeland. Strand kommune har tatt affære og truer med stengning av driften dersom ikke pukkverkets eier, Stangeland Maskin AS, retter feil og får på plass en godkjent driftsplan og konsesjon.

Naturvernforbundet har påvist forurensende utslipp til vann, ureine masser i fylling, støv- og støyforurensing og store åpne areal i strid med reguleringsplanens bestemmelser. Etter en befaring sammen med pukkverkets eier og Statsforvalteren har Strand kommune kommet med en rekke pålegg. Det alvorligste ankepunktet er at Stangeland Maskin har drevet pukkverket uten konsesjon og driftsplan. Dette forholdet må rettes inne 7. september ellers kan driften blir stengt av kommunen.

Les mer om saken i vårt brev til Strand kommune: Brev til Strand kommune om Dalen steinbrudd

Her kan du lese tilsvaret: Vedrørende drift av Dalen steinbrudd – oppfølging etter befaring

 

Bildet: Slam fra pukkverket har ført til forurensende utslipp i bekker og i Jørpelandsvassdraget

Forrige nyhet

Årets store valgdebatt om vindkraft og natur

18. august 2021

Arealendringer er den største trusselen mot naturmangfold. Samtidig er verden i en global klimakrise. Vi ønsker mer debatt om vår tids enorme utfordringer. Hvilken retning velger vi i Rogaland?

Neste nyhet

Ta politisk kontroll over krafta!

10. september 2021

Vannkraft blei i førre århundre sett på som viktig infrastruktur på same måte som vegar, jernbane, vann og avløp. Sjølv om utbygginga av vannkraft førte til store og dels konfliktfylte naturinngrep, så var ho heilt grunnleggande for utviklinga av Norge som eit avansert industriland. Dei mange levande industrisamfunna våre er i stor grad bygde på vannkrafta.