Nyhetsarkiv

Nyhetssaker som er eldre enn 2019 ligger på våre gamle nettsider. Du finner dem her.

Rydding av plastforurensing etter Ryfast

-Ikke tilfredstillende, sier Fylkesmannen om oppryddingen av plast etter Ryfast. Naturvernforbundet i Strand fant nylig store mengder “ryplast” i Jørpelandsvågen og meldte fra om funnene til Fylkesmannen.

les mer

Tuntreet som ble insektshotell

En gang for over hundre år siden begynte et lite bjørketreet å vokse ved Mosvatnet. Allerede i 1935 var bjørka vokst seg stor som en kjempe, og det var et flott tuntre på Mostun.

les mer

Frarår økt biomasse i laksemerder i Stavanger

Naturvernforbundet i Rogaland mener at Stavanger Kommune må avslå Eidesvik Laks AS sine søknader om 33% økning i MTB (maksimal tillatt biomasse) ved lokalitetene 18275 Kjeringå, 13221 Nautvik og 11939 Smal Skar.

les mer

Ingen kraftutbygging i Lusaheia

Gråfollåna i Lusaheia landskapsvernområde får renne som det alltid har gjort. Kraftutbygging i elva er uaktuelt, fastslår Miljødirektoratet.

les mer

Klarer ærfuglen seg?

På hele kysten fra Hordaland og til Troms har ærfuglbestanden gått tilbake de siste 20 årene. Kontrasten er stor til Marøyene i Stavanger der det gjennom hele vinteren oppholder seg store flokker ærfugl.

les mer

Mostun holdes stengt

Av smittevernhensyn avlyses alle publikumsrettede arrangement, kafé og undervisning på Mostun natursenter inntil videre frem til påske. 

les mer