Velg en side

Mostun – fra sommervilla til natursenter – 1867-2023

Mostun har en historie som strekker seg over mer enn 150 år.

Det startet med bygging av sommervilla for familien Moe i 1867. Så ble Mostun omgjort til bolig og gartneri, før kommunen overtok eiendommen i 1915. Kafe og restaurant fra 1932 til 1959 med unntak av et par krigsår da eiendommen var beslaglagt av tyskerne. Så fulgte noen år da Mostun var bolig for kommunalt ansatte, til 1982 da SIF Håndball overtok. Siden 2011 og fram til i dag har Mostun vært natursenter drevet av Naturvernforbundet.

1865: Langt på landet

Mosvatnet og Mostun hører til den opprinnelige Tjensvoll-gården. Ved folketellingen i 1865 hadde Tjensvoll seks gårdsbruk og 35 innbyggere.  Tjensvoll omfavnet Mosvatnet og området mellom Ullandhaugveien og Lassatjern samt et lite stykke langs Eiganesveien. Landskapet besto av dyrka mark, beitemark, lynghei, myrer og tjern. Skog var fraværende. I 1865 kjøpte Stavanger kommune Mosvatnet som drikkevannskilde. Vatnet hadde betydelig lavere vannstand enn i dag.

Tegnelærer ved Katedralskolen, Bernhard Hanson, var den første fra byen som etablerte seg på Tjensvoll. I 1860 kjøpte han 30 dekar ved Tjensvolltjernet. I 1865 sto steinbygningen ferdig som vi i dag kjenner som Hansons Minde.

Bernhard Hanson var den første fra byen som bygde på Tjensvoll i 1865. Omgivelsene den gang utmark og beiter. Teikning: Mons Gabriel Monsen/Stavanger MuseumFoto:Stavanger Museum

1867: Familien Moe bygger Mostun

Bernhard Hanson får en ny nabo. Det er boktrykker og redaktør Arnt Moe som kjøper en 15,5 dekar store eiendom ved Mosvatnet. Et maleri laget av sønnen, landskapsmaleren Sigurd Moe (1860-1917) viser et gårdstun ved Mosvatnet som mest sannsynlig er Mostun. Maleriet er ikke tidfestet, men det må være før 1898-99 da Mostun ble ombygd og påbygd.

Maleri av Mostun og Mosvatnet, Sigurd Moe/Eier Stavanger KunstmuseumFoto:

1895-96: Madlaveien

Madlaveien blir bygd som kjøreveg. På Tjensvoll møtes Madlaveien og Tjensvollveien, det vi i dag kjenner som Tjensvollkrysset. Krysset besto av to grusveier helt fram til 1950-tallet.

1898-99: Gartneri og påbygging

Haakon Asche Moe er yngstemann i ungeflokken på åtte barn. Han overtar Mostun etter foreldrene som flytter til Madlalia ved Hafrsfjord. Det halvannen etasje store huset blir bygd på med en full 2.etasje. Haakon bosetter seg på eiendommen og starter Tjensvoll Gartneri. Flere av de eldste trærne på eiendommen ble plantet av familien Moe, blant annet den største og eldste eika ved Mosvatnet.

 

Dette avisklippet fra avisa Stavangeren ble funnet limt på veggen i 1.etasje og er datert fredag 22.juli 1898, samme år som Mostun ble bygd på med en etasje. Foto:

1915: Kommunen kjøper Mostun

Stavanger kommune ønsker å erverve strandeiendommene til Mosvatnet som er byens drikkevannskilde. Haakon motsetter seg dette, men må til slutt kaste kortene. I 1915 ble Mostun kjøpt av kommunen for 33 000 kroner.

1915 – 1932: Utleid

I denne perioden er Mostun utleid og bosatt. Selvhjelpsveien fra Mosvangen Camping og til Mostun ble bygd som nødsarbeid i tiden 1925-1934.

1932: Mostun kafe og restaurant

Bondeungdomslaget inngår en 15 års kontrakt med kommunen om leie av Mostun. Bolighuset og låven blir renovert, utvidet og påbygd. BUL starter kafe, restaurant og selskapslokale i Mostun. Samme år blir det bestemt at det skal reises et friluftsmuseum på Mostun-eiendommen i regi av Rogaland Folkemuseum.

Postkort av Mostun fra 1930-tallet. Mostun er kafe og restaurant med flott hageanlegg og uteservering. Låven til høyre ble trolig revet tidlig på 1960-tallet. Her står nå Inge Steenslands Hus.Foto:Stavanger Byarkiv

1940-1945: Okkupert

Mostun-kafeen fortsetter i de første to krigsårene. Fra 1943 og til frigjøringen i 1945 er Mostun beslaglagt av tyskerne. Rundt eiendommen er det satt opp piggtrådsperringer og skilt på tysk med adgang forbudt.

Forus travbane ble stengt i 1940 og flere travløp ble flyttet til Mosvatnet og Mostun. Vinteren 1942 ble det kjørt på Mosvannet syv ganger, og den ene dagen var det hele 8.000 tilskuere.

Vinteren 1942 ble det arrangert travløp på Mosvatnet med Mostun som base. Annonse i Aftenbladet.Foto:

1945 – 1959: Nedlagt 1.oktober 1959

Mostun-kafeen starter opp igjen i 1945 og blir raskt et populært utfartssted for byens befolkning. I 1948 er Mostun-kafeen omgitt av fem historiske hus fra Suldal som inngår i de storslåtte planene til Rogaland folkemuseum. Det fuktige klimaet ved Mostun er skadelig for de flere hundre år gamle byggene og i 1955 blir friluftsmuseet nedlagt og byggene fraktet tilbake til Suldal.

1. oktober 1959 er det også slutt for Mostun kafe- og restaurant, etter 27 års drift. Kommunen overtar bygget og etablerer gartneri på eiendommen. Huset blir utleid som bolig for ansatte i parkvesenet.

Bondeungdomslaget takker for «høvisk framferd» og stenger dørene på Mostun 1.oktober 1959.Foto:

1983: SIF Håndball overtar

Eldresenter eller foreningslokale? Mostun er ikke lenger i bruk og det er kamp om å leie huset. SIF Håndball trekker det lengste strået. Klubben får et tilskudd på 200 000 kroner til renovering av bygget på dugnad. Det gjøres på billigste måte og det stilles ingen antikvariske eller arkitektoniske krav. Mostun er klubblokale, det leies ut som festlokale og i en lengre periode er det åpen søndagskafe.

Mostun slik det så ut før bygget ble «slaktet» i 1983 da SIF Håndball renoverte bygget på dugnad og med kommunal støtte.Foto:Stavanger Byarkiv

1984-2010: Kunstmuseum og Tjensvollkryss

I denne perioden skjer det flere nye tiltak i og ved den opprinnelige Mostun-eiendommen. Stavanger Kunstmuseum som ligger sør for Mostun blir åpnet i 1990 og nord for Mostun blir byens første rensepark i Madlabekken åpnet i 1991. I 2009-2010 blir Tjensvollkrysset ombygd og en del av arealet vest for Mostun går med byggingen av den såkalte «glorien».

TjensvollkryssetFoto:Google

2011 – 2016: Natursenter og nybygg

Mostun står tomt etter at SIF Håndball flyttet over veien til Stavanger Storhall. Inn flytter Naturvernforbundet som har offisiell åpning av Mostun natursenter 6.november.

I 2012 blir Mostun autorisert som et nasjonalt besøkssenter for våtmark sammen med friluftshuset Orre og friluftsfyret Kvassheim (Jæren friluftsråd). I 2016 blir Inge Steenslands Hus reist på tomta der låven tidligere sto. Huset består av en forsamlingssal på 100 kvm og er i hovedsak finansiert av Inge Steenslands Stiftelse. Det særpregede bygget er tegnet av Frode Brurberg i arkitektfirmaet BARK.

Slik så Mostun ut da Naturvernforbundet flyttet inn i 2011.Foto:
Inge Steenslands Hus er natursenterets storstue og ble innflyttet høsten 2016.Foto:

2021: Totalrenovering av Mostun

Stavanger kommune bestemmer seg for å bruke 10 millioner kroner til en totalrenovering av Mostun som er i svært dårlig stand. Midlene er korona-tilskudd fra Solberg-regjeringen. Det ble bestemt å beholde mest mulig av konstruksjonen og at eksteriøret skulle være mest mulig likt bygget slik det så ut på 1930-tallet. Utvendige kobberlamper er replika fra 30-tallet. Taket ble forsynt med solceller uten at den opprinnelige takvinkelen ble endret. Etter et drøyt halvt års byggetid ble Mostun innflyttet i oktober 2021 av fem ansatte i Naturvernforbundet.

Totalrenovering av Mostun i 2021.Foto:Espen Mills
Mostun brukes til kontorer, undervisning og som møtelokale for foreninger og lag.Foto:Erik Thoring

2023: «Lillebroren» til inge Steenslands hus

I forbindelse med renoveringen av Mostun mistet vi nesten all lagerplass. I 2022 fikk Naturvernforbundet tillatelse til å oppføre et lagerbygg på 16 kvm, inkludert et rom for avfallssortering. Lagerbygget er et arkitektonisk smykke, tegnet av Frode Brurberg, BARK arkitekter som også var ansvarlig for ISH. Bygget brukes til lager for kafeen, mobile utstillinger og utstyr til foreningens skjøtselsarbeid.

Nytt lagerbygg tegnet av arkitekt Frode Brurberg ble tatt i bruk i 2023.Foto:Erik Thoring

Åpningstider Mostunkaféen

Søndager fra kl. 11.00 til 15.30