Velg en side
Kråkesafari samlet hundrevis av deltakere på Mostun.Foto:Erlend Berne

Fra blokk til blokk i Stavanger

Da isbreen trakk seg til på Jæren for 10-12 000 år siden etterlot den sand, grus og  små og store steiner. De største steinene ble kalt flyttblokker og var fraktet med isen over kortere eller  lengre distanser.

Naturvernforbundet har kartlagt alle flyttblokker i Stavanger som rager minst tre meter over bakken. Det fins over 160 kampesteiner i kommunen, og fire av dem er vernet som naturminner etter naturmangfoldloven.

Mostun natursenter

Henrik Ibsens gate 59, 4021 Stavanger, Norge

Sagn og myter om kampesteiner

Før – da nåværende Stavanger var et åpent kulturlandskap dominert av lynghei, myr og beiteland var flyttblokkene (kampesteinene) synlige elementer i landskapet. Mange av flyttblokkene hadde også en funksjon – som grensesteiner mellom gardsbruk eller jordbruksteiger. Og i noen tilfeller også brukt som skjul for husdyr i et treløst landskap. Til noen flyttblokker er det knyttet sagn og myter, fortalt fra generasjon til generasjon.

En registrering gjort av Naturvernforbundet viser at langt de fleste store flyttblokkene i Stavanger er av bergarten fyllitt. Fyllitt er en dominerende bergart i kommunen og fyllittsteinene kommer fra vårt nærmiljø. Flyttblokker som består av harde bergarter som f.eks. granitt, har blitt fraktet med isbreen fra Ryfylke eller med ishavsstrømmen fra øst-Norge. Flyttblokkene ble spredt utover landskapet på Jæren da isbreeen smeltet for 10-12 000 år siden. 

Bondeungdomslaget drev kafe på Mostun fra 1932 til 1957.Foto:Byarkivet i Stavanger
Mostun, Tjensvollkrysset og Tjensvolltjernet fotografert i 1937.Foto:Byarkivet i Stavanger

Mange flyttblokker er historie. Sprengt og fjernet fra overflaten etterhvert som byen trengte byggegrunn. Eller fjernet fordi steinen lå i veien for bondens maskiner.  Andre flyttblokker er der fortsatt, men skjult av skog, busker og kratt.  Over 160 flyttblokker som erager minst tre meter ver bakken finnes i Stavanger – de fleste i byens friområder.

Fire flyttblokker er i dag  som naturminner etter naturmangfoldloven: Knutmannsteinen på Byhaugen, Klovsteinen på Stokka, Skrefsrudsteinen på Storhaug og en vandrestein i Rogalandsgaten. Svinasteinen på Ullandhaug inngår i et fredet område på Ullandhaug (fornminner) og er fredet etter kulturminneloven. I  byens kulturminneplan inngår dessuten Ørnasteinen på Auglend, men uten lovmessig vern.

Bondeungdomslaget drev kafe på Mostun fra 1932 til 1957.Foto:Byarkivet i Stavanger
Mostun, Tjensvollkrysset og Tjensvolltjernet fotografert i 1937.Foto:Byarkivet i Stavanger

Åpningstider Mostunkaféen

Søndager fra kl. 11.00 til 15.30

Mostun natursenter

Henrik Ibsens gate 59, 4021 Stavanger, Norge