Villbier i Norge | Plakat /

kr 50 inkl. mva.

Villbier er både nyttige og fascinerende insekter som gjør en svært viktig jobb i naturen. De bestøver planter og sørger for frukt og bær. I Norge er det et rikt mangfold av ville bier med omtrent 170 arter. På Villbieplakaten finner du et variert utvalg av bieartene som er funnet i Norge.

Bredde og høyde:  40 x 80 ccm

Kategori:

Mostun natursenter

Henrik Ibsens gate 59, 4021 Stavanger, Norge