Til støls – stølar og støling i indre Ryfylke | Bok for voksne /

kr 495

Forfatter Roy Høibo

Foto Lise Bjelland

I dei indre bygdene i Ryfylke heldt dei på med tradisjonell støling til slutten av 1950-åra. I denne boka møter du mange av dei som var med som stølsjenter, lag eller høringar,. Vi fortel om arbeidet dei utførte, maten dei produserte og husa dei budde i. Stølinga og heiaslåtten var ei berekraftig utnytting av ressursane i heia, det var viktige arbeidsplassar for kvinner, og stølane er framleis meiningsberande element i kulturlkandskapet. 

1 på lager

Mostun natursenter

Henrik Ibsens gate 59, 4021 Stavanger, Norge