Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Velkommen til årsmøte i Naturvernforbundet i Rogaland

Velkommen til årsmøte i Naturvernforbundet i Rogaland

29. april 2019

Tid: Mandag 29. april kl. 18.00 Sted: Mostun natursenter

Rogalandsdelegasjonen på landsmøtet 2018

Dagsorden

Velkommen v/ leder Hallgeir Langeland
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og kontrollkomité
3. Framlegging av årsberetning for 2018 v/ Hallgeir Langeland
4. Revidert regnskap for 2018
5. Virksomhetsplan for 2019
6. Budsjett for 2019
7. Vedtekter
8. Uttalelser
9. Valg

Det blir enkel bevertning.

Etter årsmøtet er det åpent foredrag med rådgiver hos Fylkesmannen, Erik Steen Larsen. Teme for foredraget er “Må vi verne mer for å stanse tapet av arter?”

Velkommen!

Les mer

Årsberetning for Naturvernforbundet i Rogaland 2018.pdf (pdf-fil, 1.4 MB)
Årsregnskap (pdf-fil, 54 kB)
Virksomhetsplan 2019 (pdf-fil, 229 kB)
Budsjett 2019 – Regnskap 2018 (pdf-fil, 444 kB)
Forslag til uttalelse Biomangfold (pdf-fil, 63 kB)
Forslag til uttalelse Oppdrett (pdf-fil, 153 kB)
Valgkomiteens innstilling (pdf-fil, 102 kB)

Forrige nyhet

Vellykket klesbyttearrangement på Mostun

29. april 2019

Køen var så lang før det ble åpnet opp for klesbytting i helga at vi måtte slippe ungene inn for å hente ut sine skatter først!

Neste nyhet

Hallgeir tar to nye år

2. mai 2019

Hallgeir Langeland fortsetter som styreleder i fylkeslaget i to nye år. Han og resten av styret som stod på valg, ble gjenvalgt ved akklamasjon på årsmøtet 29. april.