Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Sjekk årsmøtesakene!

Sjekk årsmøtesakene!

Mandag 21. mars er det klart for årsmøte i Naturvernforbundet i Rogaland. Vi starter kvelden kl. 19.00 med foredrag av Rune Folkvord der han skal snakke om hvordan man kan spare strøm og redde natur. Årsmøtet begynner kl 19.45 og i artikkelen kan du lese årsmøtesakene.

I 2021 ble besøkstallene på Mostun halvert sammenliknet med «normalåret» 2019. Det ble færre arrangementer, mindre utleie og redusert omsetning i kaféen. Alt som et direkte resultat av Covid19-restriksjoner. Likevel kom vi ut med et regnskapsmessig overskudd, hvilket ene og alene skyldes bokføringstekniske krav. Det reelle underskuddet var 185 000 kroner.

I 2021 var økt oppmerksomhet om naturkrisen som har havnet noe i skyggen av klimakrisen. Det er dessverre lite som tyder på at politikerne innser alvoret i krisene og evner å ta de nødvendige grep for å redusere klimautslipp og å stanse nedbygging av natur. Noen lyspunkter har det vært, først og fremst fordi vindkraftutbyggingene så langt har stoppet opp.

Til årsmøtet foreligger det fire årsmøteuttaleser fremmet av styremedlemmer. Har du forslag til årsmøtet? Da sender du forslaget ditt til rogaland@naturvernforbundet.no innen fredag 18.mars.

Vel møtt til foredrag og årsmøte mandag 21.mars fra kl 19.!

Årsmøtedokumentene finner du i lenkene under:

Årsrapport NiR 2021

Naturvernforbundet I Rogaland revidert årsregnskap 2021

Budsjett NiR 2022

Virksomhetsplan NiR 2022

Årsmøteuttalelser

Valgkomitéens innstilling

 

Forrige nyhet

Naturverner og energispesialist

14. mars 2022

For fem år siden flyttet Rune og Leena Folkvord inn i et nybygd hus på Jørpeland som har et strømforbruk på 7000 kW/t i året. Det er en tredjedel av normalt strømforbruk. – Strømregningen forstyrrer ikke nattesøvnen, fastslår Rune.

Neste nyhet

Nå er vi i gang igjen!

15. mars 2022

Fjorårets avlysninger er historie og nå satser vi på ny frisk med vår populære foredragsserie « Natur torsdag».